GODZINY PRZYJĘĆ W GABINECIE

WŁOCŁAWEK:

poniedziałek 9.00-16.30
wtorek 9.00-18.30
środa 8.00-18.00
piątek 8.00-13.30

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - rejestracja codziennie od poniedziałku do soboty po godzinie 20.30/

 

RADZIEJÓW:

czwartek 8.00-19.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - rejestracja codziennie od poniedziałku do soboty po godzinie 20.30/

 

OFERTA

I.   USG 3D/4D (trójwymiarowe) – wysoki standard.

1. USG genetyczne: 12-13 tydzień I trymestr
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Wykrycie wad rozwojowych płodu, ocena ryzyka wystąpienia chorób genetycznych (Zespołu Downa, Zespołu Edwardsa, Zespołu Patau…) w oparciu o tzw. ultrasonograficzne markery:

   • NT – przezierność karkową,
   • NB – pomiar kości nosowej,
   • DV – przepływ w przewodzie żylnym,
   • TG – przepływ przez zastawkę trójdzielną.

2. USG genetyczne/połówkowe: 20-22 tydzień II trymestr
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Wykrycie lub wykluczenie wad rozwojowych płodu poprzez dokładną ocenę narządów płodu według aktualnych standardów:

   • mózgowie i rdzeń kręgowy,
   • kręgosłup i kości długie,
   • twarzoczaszka,
   • powłoki brzuszne,
   • narządy jamy brzusznej (żołądek, wątroba, nerki, pęcherz moczowy),
   • skryningowa ocena serca płodu (6 projekcji),
   • lokalizacja i ocena łożyska,
   • ocena ilości wód płodowych,
   • ocena płci i zewnętrznych narządów płciowych.

  3.  USG – Echokardiografia dopplerowska serca płodu (elementy).

Nieinwazyjna ocena struktur anatomicznych serca:

   • ocena ruchu mięśnia sercowego,
   • ocena przepływu przez zastawki wewnątrzsercowe,
   • ocena przepływu w obrębie przedsionków i komór serca,
   • ocena przepływu w dużych naczyniach krwionośnych (aorta, pień płucny, żyły główne, żyły płucne).

4.  USG – III trymestr – ocena dobrostanu płodu
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Pozwala rozpoznać objawy wewnątrzmacicznych zagrożeń dla płodu wynikających z niewydolności łożyska, bądź innych chorób płodu  lub matki (nadciśnienie ciążowe, hypotrofia płodu, cukrzyca, konflikt serologiczny i inne):

   • ocena dopplerowska przepływu w tętnicy i żyle pępowinowej (UA i VA),
   • ocena przepływu w tętnicy środkowej mózgu (MCA),
   • ocena wskaźnika mózgowo pępowinowego (CPR),
   • ocena przepływu w tętnicach macicznych matki,
   • Test Manninga (ocena ruchów płodu, napięcia mięśniowego, ruchów oddechowych, ilości wód płodowych).

5.  USG przezpochwowe.

   • ocena jajeczkowania,
   • dopplerowska ocena patologii jajników i macicy.

6.  USG jamy brzusznej.

 

II.   Prowadzenie ciąży.

III.  Badania ginekologiczne.

IV.   Cytologia.

V.    Leczenie nadżerek – krioterapia.

VI.   Diagnostyka i leczenie niepłodności.

VII. Menopauza / HTZ.