Jacek Antos - ZnanyLekarz.pl


GODZINY PRZYJĘĆ W GABINECIE

WŁOCŁAWEK:

poniedziałek 9.00-19.00
wtorek 9.00-19.00
środa 9.00-19.00
piątek 9.00-17.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

RADZIEJÓW:

czwartek 9.00-19.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

USG Genetyczne II Trymestru (USG Połówkowe)

DRUGIE BADANIE USG GENETYCZNE – USG II TRYMESTRU – USG POŁÓWKOWE wykonywane ok. 18-22 tyg. – termin badania uzależniony od zaleceń lekarza prowadzącego, wykonywane wcześniej w sytuacjach kiedy ciąża jest wysokiego ryzyka lub później nawet ok 24 tyg. w ciąży niskiego ryzyka i w sytuacjach trudności technicznych związanych z otyłością pacjentki.

Celem badania jest wykrycie lub wykluczenie wad rozwojowych płodu poprzez dokładną ocenę narządów płodu według aktualnych standardów oraz zaplanowanie ewentualnego dalszego postępowania w sytuacji wykrycia nieprawidłowości. W badaniu tym weryfikujemy i ostatecznie ustalamy wielkość ciąży i przybliżony termin porodu.

Analiza anatomii płodu obejmuje dokładną ocenę : mózgowia , rdzenia kręgowego, kręgosłupa ,kości długich, twarzoczaszki, powłok brzusznych ,narządów jamy brzusznej (żołądka, wątroby, nerek, pęcherza moczowego), serca płodu (6 projekcji), budowy i lokalizacji łożyska, pępowiny, ilości wód płodowych, narządów płciowych.

Badanie to w szczególny sposób ukierunkowane jest na ocenę serca płodu, które w tym tygodniu ciąży jest najłatwiej dostępne i widoczne. Podstawowe tzn. skryningowe badanie serca płodu doświadczeni lekarze mogą rozszerzyć o badanie echokardiograficzne, w którym ocenia się (ruch mięśnia sercowego, przepływ przez zastawki wewnątrzsercowe, przepływ przez aortę, pień płucny, żyły główne, żyły płucne).

← OFERTA /POWRÓT/