Jacek Antos - ZnanyLekarz.pl


GODZINY PRZYJĘĆ W GABINECIE

WŁOCŁAWEK:

poniedziałek 9.00-19.00
wtorek 9.00-19.00
środa 9.00-19.00
piątek 9.00-17.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

RADZIEJÓW:

czwartek 9.00-19.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

USG Genetyczne III Trymestru

TRZECIE BADANIE USG GENETYCZNE – USG III TRYMESTRU – wykonywane jest ok. 32- 34 tyg. – termin badania uzależniony od zaleceń lekarza prowadzącego.

Cel badania jest podobny jak w II trymestrze. Ponownie oceniamy wielkość i położenie płodu oraz zwracamy uwagę na budowę anatomiczną w celu upewnienia się, że od ostatniego badania połówkowego nie pojawiły się nieprawidłowości, które mogły nie ujawnić się we wcześniejszym badaniu lub z różnych przyczyn pojawiły się jako nowy wcześniej niewystępujący objaw.

Ocena płodu w tym badaniu jest już trudniejsza ze względu na fakt, iż wszystkie elementy kostne płodu przesłaniają i utrudniają ocenę serca i innych struktur anatomicznych. Niekiedy niekorzystne położenie płodu w ogóle uniemożliwia uwidocznienie struktur, których ocena staje się w takich przypadkach niemożliwa. Dlatego tak ważnym jest wykonanie badania połówkowego w 22 tyg.

Badanie w 32 tyg. w szczególny sposób pozwala rozpoznać objawy wewnątrzmacicznych zagrożeń dla płodu, wynikających z niewydolności łożyska, bądź innych chorób płodu lub matki (nadciśnienie ciążowe, cukrzyca, konflikt serologiczny, hypotrofia płodu i inne).

Badanie to obejmuje:

  • ocenę dopplerowską przepływu w tętnicy i żyle pępowinowej (UA i VA),
  • ocenę przepływu w tętnicy środkowej mózgu (MCA),
  • ocenę wskaźnika mózgowo-pępowinowego (CPR),
  • ocenę przepływu w tętnicach macicznych matki,
  • Test Manninga (ocena ruchów płodu, napięcia mięśniowego, ruchów oddechowych, ilości wód płodowych).

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub ich podejrzenia – ilość i częstość kolejnych badań USG ulega modyfikacji.

← OFERTA /POWRÓT/