Jacek Antos - ZnanyLekarz.pl


GODZINY PRZYJĘĆ W GABINECIE

WŁOCŁAWEK:

poniedziałek 9.00-19.00
wtorek 9.00-19.00
środa 9.00-19.00
piątek 9.00-17.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

RADZIEJÓW:

czwartek 9.00-19.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

OFERTA

I.   USG 3D/4D (trójwymiarowe) – wysoki standard.

1. USG genetyczne: 12-13 tydzień I trymestr
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Wykrycie wad rozwojowych płodu, ocena ryzyka wystąpienia chorób genetycznych (Zespołu Downa, Zespołu Edwardsa, Zespołu Patau…) w oparciu o tzw. ultrasonograficzne markery:

  • NT – przezierność karkową,
  • NB – pomiar kości nosowej,
  • DV – przepływ w przewodzie żylnym,
  • TG – przepływ przez zastawkę trójdzielną.

2. USG genetyczne/połówkowe: 20-22 tydzień II trymestr
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Wykrycie lub wykluczenie wad rozwojowych płodu poprzez dokładną ocenę narządów płodu według aktualnych standardów:

  • mózgowie i rdzeń kręgowy,
  • kręgosłup i kości długie,
  • twarzoczaszka,
  • powłoki brzuszne,
  • narządy jamy brzusznej (żołądek, wątroba, nerki, pęcherz moczowy),
  • skryningowa ocena serca płodu (6 projekcji),
  • lokalizacja i ocena łożyska,
  • ocena ilości wód płodowych,
  • ocena płci i zewnętrznych narządów płciowych.

  3.  USG – Echokardiografia dopplerowska serca płodu (elementy).

Nieinwazyjna ocena struktur anatomicznych serca:

  • ocena ruchu mięśnia sercowego,
  • ocena przepływu przez zastawki wewnątrzsercowe,
  • ocena przepływu w obrębie przedsionków i komór serca,
  • ocena przepływu w dużych naczyniach krwionośnych (aorta, pień płucny, żyły główne, żyły płucne).

4.  USG – III trymestr – ocena dobrostanu płodu
/CZYTAJ WIĘCEJ →/

Pozwala rozpoznać objawy wewnątrzmacicznych zagrożeń dla płodu wynikających z niewydolności łożyska, bądź innych chorób płodu  lub matki (nadciśnienie ciążowe, hypotrofia płodu, cukrzyca, konflikt serologiczny i inne):

  • ocena dopplerowska przepływu w tętnicy i żyle pępowinowej (UA i VA),
  • ocena przepływu w tętnicy środkowej mózgu (MCA),
  • ocena wskaźnika mózgowo pępowinowego (CPR),
  • ocena przepływu w tętnicach macicznych matki,
  • Test Manninga (ocena ruchów płodu, napięcia mięśniowego, ruchów oddechowych, ilości wód płodowych).

5.  USG przezpochwowe.

  • ocena jajeczkowania,
  • dopplerowska ocena patologii jajników i macicy.

6.  USG jamy brzusznej.

II.   Prowadzenie ciąży.

III.  Badania ginekologiczne.

IV.   Cytologia.

V.    Leczenie nadżerek – krioterapia.

VI.   Diagnostyka i leczenie niepłodności.

VII. Menopauza / HTZ.